You are here:

Bagian Pembinaan

 • NAMA : CHAMID ZUBAIDI, SH
  PANGKAT/GOLONGAN : Sena Wira TU (III/d)
  NIP : 19650205 198803 1 001
  NRP : 48865207
  JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
 • NAMA : TOMO MARYONO
  PANGKAT/GOLONGAN : Muda Wira TU (III/b)
  NIP : 19621112 198703 1 003
  NRP : 4876251
  JABATAN : KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN
 • NAMA : SUMIYARTI
  PANGKAT/GOLONGAN : Muda Wira TU (III/b)
  NIP : 19680323 198803 2 001
  NRP : 48868174
  JABATAN : KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN
 • NAMA : JUMINEM
  PANGKAT/GOLONGAN : Muda Wira TU (III/b)
  NIP : 19650121 199003 2 001
  NRP : 49065137
  JABATAN : KEPALA URUSAN KEUANGAN
 • NAMA : NUR HIDAYATI, SH
  PANGKAT/GOLONGAN : Madya Wira TU (III/c)
  NIP : 19650803 199103 2 004
  NRP : 49473250
  JABATAN : OPERATOR KOMPUTER
 • NAMA : SUGIAMTO, SH
  PANGKAT/GOLONGAN : Madya Wira TU (III/c)
  NIP : 19590411 198201 1 001
  NRP : 49267242
  JABATAN : BENDAHARAWAN KHUSUS
 • NAMA : SITI ROHMIYATI, SH
  PANGKAT/GOLONGAN : Muda Wira TU (III/b)
  NIP : 19731010 199403 2 001
  NRP : 49473250
  JABATAN : KEPALA URUSAN TATA USAHA, DASKRIMTI DAN PERPUSTAKAAN
 • NAMA : BENI SETIYO NUGROHO, SH
  PANGKAT/GOLONGAN : Muda Wira TU (III/b)
  NIP : 19740829 200212 1 003
  NRP : 403740454
  JABATAN : BENDAHARA PENGELUARAN
 • NAMA : DIAN MILATI APRIYANI, SH
  PANGKAT/GOLONGAN : Yuana Wira TU (III/a)
  NIP : 19760408 200212 2 006
  NRP : 403761048
  JABATAN : PENYIAP BAHAN ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA
 • NAMA : BERTHA ANNATA I, A.Md
  PANGKAT/GOLONGAN : Sena Darma TU ( II/d )
  NIP : 19850305 200912 2 003
  NRP : 51085495
  JABATAN : OPERATOR KOMPUTER
 • NAMA : KUSLISSETYORINI, A.Md
  PANGKAT/GOLONGAN : Sena Darma TU ( II/d )
  NIP : 19870909 201012 2 002
  NRP : 51187254
  JABATAN : OPERATOR KOMPUTER
 • NAMA : ANNAAS TYAS UTAMI, A.Md.T
  PANGKAT/GOLONGAN : Madya Darma TU (II/c)
  NIP : 19900309 201502 2 002
  NRP : 51590115
  JABATAN : PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA